Awards

Els investigadors catalans obtenen bons resultats a la convocatòria ERC Starting Grants (2016)

L'ICMAB es troba entre les institucions que han obtingut un projecte

icmab
09 September 2016
Hits: 5630

INSTITUT DE CIÈNCIA DE MATERIALS DE BARCELONA, Copyright © 2020 ICMAB-CSIC | Privacy Policy | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.